flag Судова влада України

План роботи суду на ІІ півріччя 2017 року

 

 

ПЛАН

роботи Олевського районного суду Житомирської області

на ІІ півріччя 2017 року

 

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

 

 

РОЗДІЛ 1. Заходи по організаційному забезпеченню суду

 

 

 

1.1

 

Провести нараду з обговорення підсумків роботи суду за  І півріччя 2017 року  

 

 

до 15.08.2017 року

 

Ковальчук М.В.

Бейкун С.Б.

 

 

1.2

 

Проведення оперативних нарад з організації роботи суду, діловодства та здійснення аналізу роботи суду із визначенням заходів по усуненню виявлених недоліків

 

 

перший та третій понеділок поточного місяця

 

Бейкун С.Б.

 

 

1.3

 

Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації та професійного рівня працівників апарату суду

 

При необхідності, але не рідше одного разу на квартал

 

Редько Ю.М.

 

 

1.4

 

Обговорення з суддями та помічниками суддів на нарадах  рішень Олевського районного суду, які скасовані або змінені апеляційними та касаційними інстанціями з метою з’ясування допущених помилок при прийнятті рішень

 

 

1 раз на місяць

 

Стратович О.В.

 

 

1.5

 

Здійснення перевірки стану заповнення ОСК автоматизованої системи документообігу суду, контроль за правильністю заповнення картки на особу, стосовно якої судом розглянуто кримінальне провадження

 

1 раз на квартал

 

Редько Ю.М.

 

1.6

Контроль за ефективним функціонуванням проекту “Електронний суд”

Постійно

Редько Ю.М., Шибецький С.М.

 

1.7

Організувати та провести перевірку своєчасної відправки рішень суду до Єдиного Державного Реєстру Судових Рішень України

1 раз на місяць

Волощук В.В.

Бейкун С.Б.

 

1.8

Організувати та провести перевірку щодо порядку розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію в суді

Щоквартально

Бейкун С.Б.

Хомутовська О.М.

 

1.9

Організувати та провести семінарське заняття з вивчення  правових позицій  Верховного Суду України, практики ЄС з прав людини

до 01.10.2017 року

Винар Л.В.

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Заходи по аналітичній роботі

 

2.1

Провести узагальнення судової практики у справах про злочини проти власності за І півріччя 2017 року

до 25.08.2017 року

Волощук В.В.

Сайко Т.В.

 

 

2.2

Провести узагальнення розгляду справ про позбавлення та поновлення батьківських прав за 2016 рік

до

15.09.2017 року

Стратович О.В.

Дорошенко О.В.

 

 

2.3

Провести узагальнення  судової практики  розгляду  цивільних справ окремого провадження за І півріччя 2017 року

до

01.10.2017 року

 

Винар Л.В. Дорошенко О.В.

 

2.4

Провести узагальнення  судової практики при розгляді цивільних справ про визнання право чинів недійсними.

до

30.11.2017 року

Ковальчук М.В.

Асанова-Хомутовська Л.О.

 

 

2.5

Підготувати та оприлюднити Базові показники діяльності суду за результатами роботи у 2017 році на веб-сайті та інформаційному стенді суду.

До 15.01.2018 року

Редько Ю.М.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Заходи по кадровому забезпеченню

 

3.1

Організувати та провести семінарське заняття  з працівниками апарату суду щодо особистої та  професійної етики  працівників апарату суду    

до 20.08.2017 року

Бейкун С.Б.

 

 

3.2

Організувати та провести семінарське заняття з працівниками апарату суду щодо засобів оптимізації  міжособистісних стосунків працівників апарату суду

до 30.09.2017 року

Редько Ю.М.

 

3.3

Слідкувати  за строками вислуги суддів та працівників апарату суду, які дають право на одержання відсоткової надбавки та готувати відповідні документи для їх встановлення.

 

Постійно

Редько Ю.М.

 

3.4

Підготувати графіки відпусток суддів та працівників апарату суду на 2018 рік

До 25.12.2017 року

Редько Ю.М.

 

 

РОЗДІЛ ІV. Заходи по профілактичній роботі

 

4.1

Здійснювати поновлення інформації на інформаційних стендах у приміщенні суду

протягом півріччя

Сорочинська Ю.Ю.

 

4.2

Проводити навчання з працівниками суду по комп’ютерній програмі «Д-3» та доводити до відому оновлення

 

протягом півріччя при необхідності

Шибецький С.М.

 

4.3

Проведення семінару з суддями та працівниками апарату суду  щодо правил дотримання вимог пожежної безпеки у суді

до 01.10.2017 року

Шмат С.Т.

 

 

РОЗДІЛ V. Заходи по матеріальному і соціальному забезпеченню

 

5.1

Здійснення профілактичних робіт з підтримання приміщення суду  у належному стані

протягом півріччя

Бейкун С.Б.

Шмат С.Т.

 

5.2

Підтримання комп’ютерної та оргтехніки суду в належному стані.

протягом півріччя

Шибецький С.М.

 

5.3

Здійснення контролю наявності та забезпечення працівників апарату суду та суддів санаторно-курортними путівками

протягом півріччя

Бейкун С.Б.

 

 

РОЗДІЛ VІ. Заходи по інформаційному забезпеченню

 

6.1

Висвітлення діяльності суду у засобах масової інформації

 

протягом півріччя

Редько Ю.М.

 

6.2

Проведення роботи з постійного оновлення інформації на ВЕБ-сайті суду та доведення її до відому працівників апарату суду

протягом півріччя

Шибецький С.М.

Редько Ю.М.