flag Судова влада України

Стара версія сайту | Лист вебмайстру

Показники діяльності суду

 

                                                Базові показники роботи

                                 Олевського районного суду Житомирської області

                                                   За І півріччя  2017 року

                     згідно рішення Ради суддів України № 28 від 02 квітня 2015 року

Показник

Дані за звітний 
період

 I. Вихідні дані автоматизованої системи діловодства

I.1

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на початок звітного періоду

314

I.2

Кількість справ та матеріалів, що надійшли на розгляд за звітний період

908

I.3

Кількість розглянутих справ та матеріалів за звітний період

869

I.4

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді на кінець звітного періоду

352

I.5

Кількість справ та матеріалів, що перебувають на розгляді понад один рік на кінець звітного періоду

20

I.6

Фактична кількість суддів

4

 II. Базові показники

II.1

Кількість та відсоток справ та матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік

20

5,64%

II.2

Відсоток розгляду справ

95,70%

II.3

Середня кількість розглянутих справ та матеріалів на одного суддю

217

II.4

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на розгляді в звітний період в розрахунку на одного суддю

780

II.5

Середня тривалість розгляду справи (днів)

56

II.6

Проведення опитувань громадян-учасників судових проваджень

 1

II.7

Оприлюднення результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду

 1

II.8

Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування. Уніфікована шкала від 1 (дуже погано) до 5 (відмінно)

 4

II.9

Відсоток громадян-учасників судових проваджень, що оцінюють роботу суду на "добре" (4) та "відмінно" (5)

 45% - 4; 40% - 5

 

 

 

 

 

 

 

       

Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)

 
         
         

Базові показники ефективності діяльності

 
   

Олевського районного суду Житомирської області

   
   

 

 

 

 

 

 

   

за 2016 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 півріччя

за рік

 

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

129

83

 

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

7

81

 

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

484

1714

 

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

328

1360

 

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

238

202

 

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

16

109

 

5.

Кількість скасованих судових рішень

4

23

 

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду

0

0

 

в т. ч. визнаних обґрунтованими

0

0

 

7.

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях

153,00

449,00

 

8.

Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)

2908

6687

 

9.

Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)

290,8

668,7

 

10.

Кількість працівників апарату суду на одного суддю

4,75

4,75

 

11.

Відсоток розглянутих справ

68,00

76,00

 

12.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю

82,00

340,00

 

13.

Відсоток скасованих судових рішень

0,01

1,60

 

14.

Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку

23

0

 

15.

Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень

323

301

 

16.

Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду

+

+

 

17.

Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування

 

91% позитивні оцінки опитування 3 20 по 22.06.2016р

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

             
       

Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)

       
       

Базові показники ефективності діяльності

   

Олевського районного суду Житомирської області

 
   

 

 

 

 

 

 

 

за І півріччя 2016 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 півріччя

за рік

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

129

 

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

7

 

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

484

 

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

328

 

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

238

 

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

16

 

5.

Кількість скасованих судових рішень

4

 

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду

0

 

в т. ч. визнаних обґрунтованими

0

 

7.

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях

153,00

 

8.

Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)

2908

 

9.

Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)

290,8

 

10.

Кількість працівників апарату суду на одного суддю

4,75

 

11.

Відсоток розглянутих справ

68,00

 

12.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю

82,00

 

13.

Відсоток скасованих судових рішень

0,01

 

14.

Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку

23

 

15.

Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень

323

 

16.

Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду

+

+

17.

Результати опитування громадян-відвідувачів суду з 
питань, що стосуються якості діяльності суду, з 
вказівкою дати цього опитування

 
91% позитивні оцінки опитування 3 20 по 22.06.2016р.

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)
 
 
 
 
 
 
 
 
Базові показники ефективності діяльності
 
 
Олевського районного суду Житомирської області
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
за 2015 рік
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 півріччя
за рік
1.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду
111
111
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік
0
0
2.
Кількість справ і матеріалів, що надійшли
562
1703
3.
Кількість розглянутих справ і матеріалів
442
1573
4.
Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період
177
102
в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік
4
7
5.
Кількість скасованих судових рішень
12
36
6.
Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду
0
0
в т. ч. визнаних обґрунтованими
0
0
7.
Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях
298,00
453,50
8.
Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)
3440
5711
9.
Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)
344
671,1
10.
Кількість працівників апарату суду на одного суддю
4,5
4,8
11.
Відсоток розглянутих справ
79,00
92,40
12.
Середня кількість розглянутих справ на одного суддю
196,00
393,50
13.
Відсоток скасованих судових рішень
2,70
2,30
14.
Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку
6
18
15.
Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень
127
242
16.
Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду
+
+
17.
Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування
96% позитивні оцінки Опитування з 06 по 08.06.2015 р.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Додаток № 1
(до рішення ради суддів загальних судів
від «13» лютого 2014 року№ 21)

 

 

 

 

 

 

 

 

Базові показники ефективності діяльності

 

 

Олевського районного суду Житомирської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

за 2014 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 півріччя

2 півріччя

1.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті з попереднього періоду

168

168

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

0

0

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

705

1293

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

620

1252

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний період

205

111

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

0

0

5.

Кількість скасованих судових рішень

23

33

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації роботи суду

0

0

в т. ч. визнаних обґрунтованими

0

0

7.

Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на
розгляді в суді, на одного суддю,
за наявності спеціалізації в суді (з розгляду кримінальних
справ та справ про адміністративні правопорушення, з
розгляду цивільних справ) середня кількість справ та
матеріалів, що перебували на розгляді у суді на одного
суддю по цих спеціалізаціях

291,00

487,00

8.

Загальна кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів)

5020

8444

9.

Середня кількість вхідної документації (документів,
справ, матеріалів) на одного працівника апарату суду (за
виключенням секретарів судових засідань і помічників
суду)

502

844,4

10.

Кількість працівників апарату суду на одного суддю

4,5

5,6

11.

Відсоток розглянутих справ

88,00

86,00

12.

Середня кількість розглянутих справ на одного суддю

206,70

417,00

13.

Відсоток скасованих судових рішень

0,04

0,03

14.

Кількість судових засідань з використанням режиму
відеоконкференцзв’язку

2

12

15.

Кількість викликів осіб до суду з використанням
SMS-повідомлень

163

75

16.

Наявність веб-сторінки суду, виконання вимог
законодавства та рішень ради суддів загальних судів
щодо веб-сторінки суду

+

+

17.

Результати опитування громадян-відвідувачів суду з
питань, що стосуються якості діяльності суду, з
вказівкою дати цього опитування

 

97 %          з 01 по 05.09.2014 року

 

 

Додаток № 1

(до рішення ради суддів загальних судів

від «05» червня 2013 року № 39 )

 

 Показники діяльності Олевського районного суду Житомирської області:

за  2013 рік

(дані щодо судових справ можливо досліджувати по усьому суду або за

спеціалізаціями)

 

  

 

1 півріччя

2 півріччя

1.

Залишок    справ    і    матеріалів,    які    не    розглянуті       з попереднього періоду в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад 1 рік

160

192 

 

 

2.

Кількість справ і матеріалів, що надійшли

580

 1259

3.

Кількість розглянутих справ і матеріалів

739

 1046

4.

Залишок справ і матеріалів, які не розглянуті на наступний

період

в т. ч. залишок справ і матеріалів не розглянутих понад

1 рік

178

 261

 

 

5.

Кількість скасованих судових рішень

14

 37

6.

Кількість звернень до суду щодо неналежної організації

роботи суду

в т. ч. визнаних обґрунтованими

0

0

 0

7.

   Результати  останнього  опитування  громадян-відвідувачів суду з питань, що стосуються діяльності суду  з вказівкою дати цього опитування (позитивний показник у відсотках) *

   На виконання листа Ради суддів загальних судів України  № 9 рс 386/12 від 17.07.2012 року та п.п. 2,5  рішення Ради суддів загальних судів України від 09.07.2013 року

03.12.2013 року в Олевському районному суді Житомирської області відбулося опитування громадян – відвідувачів суду шляхом анкетування. Громадяни оцінили діяльність суду, повноту і доступність інформації для них, роботу апарату суду, об’єктивність організації судових процесів позитивно на 100%