Задати питання
flag Судова влада України

План роботи суду на І півріччя 2018 року

 

 

 

ПЛАН

роботи Олевського районного суду Житомирської області

на І півріччя 2018 року

 

 

№ з/п

Найменування заходів

Термін виконання

Виконавці

Відмітка про виконання

 

 

РОЗДІЛ 1. Заходи по організаційному забезпеченню суду

 

 

 

1.1

 

Підвести підсумки роботи суду за  2017 рік та обговорити на оперативній нараді з працівниками суду

 

 

перша декада березня 2018 року

 

Ковальчук М.В.

Бейкун С.Б.

 

 

1.2

 

Проведення оперативних нарад з організації роботи суду, діловодства та здійснення аналізу роботи суду із визначенням заходів по усуненню виявлених недоліків

 

 

перший та третій понеділок поточного місяця. При необхідності – негайно

 

Бейкун С.Б.

 

 

1.3

 

Проведення перевірки відповідальних  працівників апарату суду щодо  дотримання порядку та строків направлення апеляційних і касаційних скарг, контроль за вчасним повідомленням про отримання інформації

 

 

1 раз на квартал

 

Бейкун С.Б.

 

 

1.4

 

Обговорення з суддями та помічниками суддів на нарадах  рішень Олевського районного суду, які скасовані або змінені апеляційними та касаційними інстанціями з метою з’ясування допущених помилок при прийнятті рішень

 

 

1 раз на місяць

 

Стратович О.В.

 

 

1.5

 

Обговорення на нарадах рішень Європейського суду з суддями та помічниками суддів

 

 

1 раз на місяць

 

Волощук В.В.

 

1.6

Проведення перевірки повноти заповнення  обліково-статистичних  карток в КП «Д-3» відповідальними працівниками апарату суду

Щомісячно

Редько Ю.М.

 

1.7

Проводити перевірку своєчасної відправки рішень суду до Єдиного Державного Реєстру Судових Рішень України та внесення дати  набрання рішенням законної сили

1 раз на місяць

Волощук В.В.

Редько Ю.М.

 

1.8

Проводити заняття з працівниками апарату суду з приводу змін у законодавстві, правильності їх застосування у процесі роботи

постійно

Редько Ю.М.

Хомутовська О.М.

Абрамчук М.М.

 

 

1.9

Провести перевірку роботи канцелярії суду по питанню реєстрації та обліку судових справ і матеріалів, а також дотримання «Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах…», затвердженої наказом ДСА України за № 173 від 17.12.2013 р. та Положення про автоматизовану систему документообігу суду.

до 01.04.2018 року

Бейкун С.Б.

 

1.10

Здійснення кодифікаційної роботи

 

 

постійно

 

Абрамчук М.М.

 

1.11

Наповнення веб-сайту суду на веб-порталі судової влади України

постійно

Волощук В.В.

Абрамчук М.М.

Шибецький С.М.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. Заходи по аналітичній роботі

 

2.1

Провести узагальнення судової практики розгляду кримінальних справ про злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту за ІІ півріччя 2017 року

до 25.03.2018 року

Ковальчук М.В.

Асанова-Хомутовська Л.О.

 

 

2.2

Провести узагальнення судової практики  розгляду цивільних справ про спадкове право, розглянутих судом протягом ІІ-го півріччя 2017 року.

до

15.04.2018 року

Стратович О.В.

Єпифанович Г.В.

 

 

2.3

Провести узагальнення практики розгляду справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з насильством у сім’ї за  2017 рік

 

до

15.05.2018 року

Волощук В.В.

Сайко Т.В.

 

 

 

2.4

Провести узагальнення судової практики розгляду кримінальних справ про злочини проти довкілля за ІІ півріччя 2017 року

 

до

15.05.2018 року

Винар Л.В.

Дорошенко О.В.

 

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. Заходи по кадровому забезпеченню

 

3.1

Заповнення відомостей щодо працівників суду у комп’ютерній програмі «Кадри-Web»

постійно

Редько Ю.М.

 

 

3.2

Організувати декларування доходів державними службовцями суду за 2017 рік

 

до 31.03.2018 року

Редько Ю.М.

 

3.3

Здійснити перевірку ведення особових справ  та трудових книжок суддів та працівників апарату суду

до 01.04.2018 року

Бейкун С.Б.

 

 

РОЗДІЛ ІV. Заходи по профілактичній роботі

 

 

Проведення семінару з суддями та працівниками апарату суду щодо правил дотримання вимог пожежної безпеки у суді (із залученням  працівників МЧС)

до 01.05.2018 року

Шмат С.Т.

 

4.1

Проведення роботи з працівниками суду по дотриманню вимог Законів України «Про державну службу» та «Про запобігання корупції».

протягом півріччя

Бейкун С.Б.

 

4.2

Проводити навчання з працівниками суду по комп’ютерній програмі «Д-3» та доводити до відому оновлення

 

протягом півріччя

Шибецький С.М.

 

4.4

Організація та проведення «Дня відкритих дверей» для учнів шкіл м. Олевська

до 01.06.2018 року

Бейкун С.Б.

Редько Ю.М.

 

 

4.5

Організація та проведення анонімного  опитування громадян-відвідувачів суду (на виконання п.п. 2,5  рішення Ради суддів загальних судів України від 09.07.2013 року № 34)

до 01.06.2018 року

Редько Ю.М.

Абрамчук М.М.

 

 

 

РОЗДІЛ V. Заходи по матеріальному і соціальному забезпеченню

 

5.1

Здійснення контролю за дотриманням приміщення суду у належному стані

 

протягом півріччя

Бейкун С.Б.

Шмат С.Т.

 

5.2

Підтримання комп’ютерної та оргтехніки суду в належному стані.

 

протягом півріччя

Шибецький С.М.

 

 

РОЗДІЛ VІ. Заходи по інформаційному забезпеченню

 

6.1

Формування позитивного іміджу суду у суспільстві шляхом висвітлення діяльності суду у засобах масової інформації та на офіційному Веб-сайті суду

протягом півріччя

Редько Ю.М.

 

6.2

Проведення роботи з постійного оновлення інформації на ВЕБ-сайті суду та доведення її до відому працівників апарату суду

протягом півріччя

Волощук В.В.

Шибецький С.М.

Абрамчук М.М.

 

6.3

Висвітлення інформації на ВЕБ-сайті суду  щодо резонансних с прав, які знаходяться на розгляді у суді.

протягом півріччя

Абрамчук М.М.