Задати питання
flag Судова влада України

Недоліки в цивільному позові

 

         Кожного дня до суду звертаються особи за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, але при предявленні позову, заяв до суду, не завжди дотримуються встановлених законодавством вимог. Тому, суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без руху.

        Якщо Вам із суду надійшла ухвала про залишення позову, заяви без руху, то не слід це сприймати як повну відмову його розглядати. Адже в чинному законодавстві існують певні вимоги щодо правил звернення до суду. Зокрема, позовна заява відповідно до ст.119 ЦПК України повинна відповідати вимогам щодо її змісту. Крім того, законами встановлені й інші вимоги, яким відповідати позовна заява (ч. 4 ст. 119 ЦПК).

На практиці Олевського районного суду були часті випадки, коли позовну заяву було залишено без руху, оскільки дана заява не відповідала вимогам ст. 119 ЦПК України, а саме: копії документів, які зазначені в додатках позовної заяви, були неякісними, тобто не читаємими. Неодноразово, коли позивач виправляв зазначені недоліки, то вказував, що «суд залишив поза увагою ту обставину, що ЦПК України не містить будь-яких вимог щодо «читаємості» документів, які додаються до позовної заяви». Але, для реалізації вимог закону про здійснення правосуддя в цивільних справах на засадах змагальності та рівноправності сторін, створення умов для всебічного і повного дослідження доказів, встановлення фактичних обставин і правильного застосування законодавства необхідно, щоб відповідач і треті особи були своєчасно і добре проінформовані про зміст позовної заяви та доданих до неї документів. Інакше можуть виникнути серйозні труднощі при формулюванні заперечень проти позову, при збиранні і поданні доказів у їх обґрунтування, у здійсненні інших процесуальних прав і обов'язків у відповідної сторони при підготовці справи до судового розгляду і на стадії розгляду справи. Тому, позовна заява повинна містити якісні документи, які приєднуються до неї.

Також були випадки, коли ухвалою суду було залишено позовну заяву про розірвання шлюбу без руху, оскільки позивач надав копію свідоцтва про шлюб, а не його оригінал. На виконання даної ухвали позивач зазначив що  «ЦПК України не передбачає надання оригіналів документів», але відповідно до постанови пленуму Верховного суду України №11 від 21.12.2007 року, чітко передбачено, що до позовів про розірвання шлюбу додається оригінал свідоцтва про реєстрацію шлюбу.  

Отже, при оформлені позовної заяви позивач повинен врахувати не тільки положення ЦПК України, а й інші вимоги, передбачі законодавством України, відповідно позову, який збирається подати до суду.

Зрозуміло, що при зверненні з позовною заявою до суду, не кожен громадянин досконало обізнаний в законодавстві України і може припуститися помилок у поданому документі, а тому своєю ухвалою суддя залишає позовну заяву без руху, вказуючи на ті помилки, яких припустився позивач та надає достатній час для виправлення недоліків.

Узагальнюючи вищенаведене, особам, які звертаються з позовом до суду, слід ретельто дотримуватися вимог законодавства що забезпечить його швидкий розгляд.

 

 

 

                       Помічники суддів

               Олевського районного суду                                                        Сайко Т.В.

                                                                                                                         Рафальський О.К.